Τα πρόβατα «προκαλούν» σκλήρυνση κατά πλάκας!

Πρόσφατη έρευνα δείχνει οι μισοί (43%) από τους συμμετέχοντες έχουν μολυνθεί κάποια...