Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Πληροφορίες και χρήσιμα τηλέφωνα για τους πληγέντες αλλά και για όσους...