Σε τι χρησιμεύει το συρτάρι κάτω από τον φούρνο

Σε τι χρησιμεύει το συρτάρι κάτω από τον φούρνο; Είναι το...