Οι πέτρες μιλούν στην Αρχαία Αγορά

Πολιτισμός: Ο θεσμός της πόλης της Αθήνας συνεχίζεται στην Αρχαία Αγορά.