Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί κενοτάφιο στον Θάνο Μικρούτσικο προς... αποφυγή διακρίσεων

Μικρούτσικος κενοτάφιο: Μπορεί ο ίδιος να επέλεξε τη λύση της αποτέφρωσης,...