Τσάρλι Τσαλ - ταμπάσης: Σύντομα στους κινηματογράφους η πρώτη βωβή - έγχρωμη ελληνική ταινία

Τσάρλι Τσάπλιν Τσαλταμπάσης: H πρώτη βωβή, έγχρωμη, ελληνική ταινία για μικρούς...