Μιχελής: Θα τολμήσω να το πω, εν μέρει κάνουμε αναδιανομή της φτώχειας…!

Εν μέρει σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναδιανομή της φτώχειας προς όφελος...