Θαλάσσιες χελώνες στο Αιγαίο: Μικρές παραλίες ωοτοκίας

Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν εκατοντάδες διάσπαρτες μικρές παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών....