Ραγδαία αύξηση της εμμονής των νέων με την τελειότητα

Η εμμονή των νέων με την τελειότητα έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα...