ΗΠΑ: Αποχωρούν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι συνομιλίες που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ με σκοπό να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις...