Αυτές είναι οι καθημερινές συμπεριφορές, που σε κάνουν αμέσως αντιπαθητικό

Αυτό που μας λένε όλοι, είναι να είμαστε ο εαυτός μας...