“Μητέρα Εκκλησία όλων των βαλκανικών λαών είναι η Κωνσταντινούπολη”

Την επισήμανση ότι στις διορθόδοξες σχέσεις θα πρέπει να υπάρχει ευθύτητα,...