ΟΗΕ: Δεν επετεύχθησαν οι στόχοι για το περιβάλλον που είχαν τεθεί για το 2020

Κλιματική αλλαγή ΟΗΕ: Πριν από 10 χρόνια οι  ηγέτες από 196...