Βυθίστηκε το Sanchi- Καμία ελπίδα να βρεθούν επιζώντες

Bυθίστηκε το πετρελαιοφόρο που φλεγόταν εδώ και πάνω από μία εβδομάδα...