Σαράντα χρόνια από τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης

Με αφορμή τον σεισμό του 1978, ο οποίος έγινε σαν σήμερα...