Ποια είναι η πρώτη ημέρα του σχολείου στις χώρες του κόσμου

Πρώτη μέρα στο σχολείο: Μπορεί τα σχολεία στις περισσότερες χώρες να...