Πρώτη κατοικία: Στρατηγικοί κακοπληρωτές το 25% των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις

Πρώτη κατοικία 2019 νομοσχέδιο: Στρατηγικοί κακοπληρωτές το 25% των δανειοληπτών που...