Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται!

Το ρητό “η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται ” δεν...