Σε στάση εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί

Άρχισε, με τη διαδικασία του επείγοντος, η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή...