Ετοιμάζουν μονιμοποίηση χιλιάδων πυροσβεστών πενταετούς θητείας

Σχέδιο μονιμοποίησης των 2.200 Πυροσβεστών πενταετούς θητείας θα επεξεργαστούν στο προσεχές...