Ραγδαία αύξηση των μισθώσεων Airbnb στο κέντρο της Αθήνας

Οι μισθώσεις Airbnb- οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, είναι στο προσκήνιο το τελευταίο...