Τι δεν πρέπει να κάνουμε στην χρήση μάσκας προστασίας

Μάσκα προσώπου - κορονοϊός: Η επαναχρησιμοποίηση μίας μάσκας δεν είναι ιδανική.