Προσοχή: Νέο δηλητηριώδες ψάρι έχει εισβάλλει στα ελληνικά νερά

Πολλοί είναι εκείνοι που το καλοκαίρι βρίσκουν την ευκαιρία να απολαύσουν...