Ο Λίβανος διαθέτει αποθέματα σιτηρών για λιγότερο από έναν μήνα

Λίβανος – Βηρυτός έκρηξη: Υπό την απειλή επισιτιστικού προβλήματος η χώρα...