Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι απόλυτα προστατευμένο

Κυριάκος Μητσοτάκης διαδηλωσεις: «Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι απόλυτα προστατευμένο. Το...