Μηχανή ανιχνεύει τον κορονοϊό σε 30 λεπτά

Κορονοϊός τεστ- Κίνα: Η μηχανή αυτή με την ονομασία «Flash...