Κατηχητικό μέσω... youtube: Πώς θα γίνονται οι «συναντήσεις» με τα παιδιά στην Κατερίνη

Εκκλησία κορονοϊός: Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, τα παιδιά θα συμμετέχουν...