Κάθε μέρα Τεχνόπολη #JazzBeThere

Αυτή τη χρονιά, μαζί με την ενηλικίωση του αγαπημένου Athens Technopolis...