Σειρήνες πλοίων, ραδιόφωνα στο τέρμα - Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε σε ολόκληρη την Ιταλία

Ιταλία Κορονοϊός - Μπαλκόνια: Την ίδια ώρα τα πλοία σε όλα...