Θανατώνοντας τα σπάνια ζώα των θαλασσών μας

  Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται μία έξαρση στις θανατώσεις σπάνιων ειδών...