5 ελληνικές περιφέρειες μαζεύουν το 90% των τουριστικών εσόδων

Σε πέντε περιφέρειες της χώρας κατευθύνεται το 89% των τουριστικών εισπράξεων...