Ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης για την ιδιωτική εκπαίδευση

Ιδιωτικά σχολεία δίδακτρα: Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι δεν υπάγονται στις κατηγορίες...