Απόψε, όλοι κατεβάζουμε τους διακόπτες για 60 λεπτά

«Ώρα της Γης»: Η πρωτοβουλία ανήκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF και...