Ασύμμετρο φαινόμενο… αδικοχαμένες ψυχές, από τη Φωτεινή Βρύνα

από τη Φωτεινή Βρύνα Επικεφαλής Τομέα Ισότητας Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας...