Μαθητές “βαράνε προσοχές” στον Άγνωστο Στρατιώτη μετά από στρατιωτικά παραγγέλματα του γυμναστή

Κρητικός γυμναστής - Άγνωστος στρατιώτης: Ο γυμναστής από το Ηράκλειο Κρήτης...