Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελέσματα: Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά...