“Έκρηξη” μεταβιβάσεων στα ακίνητα λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών

Πάνω από 20 φόροι και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα και...