Έτσι θα μάθετε να αναγνωρίζετε τα σήματα που στέλνει ο συνομιλητής σας με το σώμα του

Γλώσσα του στόματος: Πρόκειται για μηνύματα που στέλνουμε με τη γλώσσα...