Γιώργος Κιμούλης: «Δεν έχω καταφέρει να γίνω ο ηθοποιός που ήθελα»

Γιώργος Κιμούλης θέατρο: "Προϊόντος του χρόνου η φλόγα του πάθους µειώνεται"...