Ο Καραμίχος για τη ζωή στην Αμερική και την ωμή... σπλήνα

Γιώργος Καραμίχος: Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος ήταν 6 χρόνια βοηθός στο...