ΔΕΥΤΕΡΑ

08

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Γιατί η θάλασσα λέγεται και Πόντος

Θάλασσα Πόντος: Η κυριολεκτική σηµασία της λέξης Πόντος είναι «θαλάσσιο πέρασµα».