Πάνω από 23 τόνοι Freon σε αδήλωτη αποθήκη - «Ιστορικό ευρωπαϊκό ρεκόρ»

Φρέον Αιγάλεω: Η ποσότητα του επικίνδυνου προϊόντος υπολογίζεται σε πάνω από...