Πώς θα απαλλαγείτε από τον φόρο μεταβίβασης για την πρώτη κατοικία

Μια σειρά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην εφορία για τη χορήγηση...