Πότε επιβάλλονται πρόστιμα-τόκοι για εκπρόθεσμη δήλωση

Φορολογικές δηλώσεις 2020 πρόστιμα: Αν στις εκπρόθεσμες δηλώσεις, τα εκκαθαριστικά είναι μηδενικά...