Το Facebook θα πληρώνει για να... μιλάς: Στόχος, η αναγνώριση φωνής

Φωνητικά μηνύματα Facebook: Στόχος η βελτίωση της αναγνώρισης ομιλίας.