Το βιογραφικό του νέου αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου

Φλώρος ΓΕΕΘΑ: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) για την...