Σαχινίδης: Άλλο οι απαιτούμενες συναινέσεις, άλλο οι μετεκλογικές συνεργασίες

«Άλλο πράγμα οι απαιτούμενες συναινέσεις για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές...