Νέα προβλήματα στο φάρμακο…

Φωνάζουν και πάλι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και με το δίκιο τους....