Έκτακτα μέτρα από τους φαρμακοποιούς: Εκτός του χώρου θα περιμένει ο κόσμος

Κορωνοϊός - φαρμακεία: Δεν θα μπαίνουν περισσότερα από δύο άτομα...