Η βία και η ανομία, αιχμή του δόρατος

από τον Γιάννη Ντσούνο Τα φαινόμενα βίας και η «ατμόσφαιρα ανομίας»...